ENGLISH | NEDERLANDS

Benoeming Katerina Harvati tot Eugène Dubois hoogleraar

De Griekse paleoanthropologe Katerina Harvati is benoemd tot de 4e Eugène Dubois leerstoelhouder aan de Universiteit Maastricht

Voor het jaar 2018 is Prof. dr. Katarina Harvati benoemd tot Eugène Dubois leerstoelhouder. Prof. Harvati is geboren in Athene, opgeleid als anthropoloog in New York en nu bijna 10 jaar leerstoelhouder Paleoanthropologie aan de Eberhard Karls Universität in Tübingen (Duitsland).

Harvati’s wetenschappelijke status valt af te leiden uit de prijzen en erkenningen die haar ten deel zijn gevallen, maar vooral ook uit haar trackrecord op het gebied van externe financiering: in 2016 verwierf zij onder andere een prestigieuze ERC Consolidator Grant van de Europese Gemeenschap. Naast haar hoogleraarschap aan de Universiteit in Tübingen bekleedt Harvati een groot aantal andere functies. Met name haar rol als principle investigator in het DFG Center for Advanced Studies “Words, Bones, Genes, Tools: Tracking Linguistic, Cultural and Biological Trajectories of the Human Past” laat zien dat zij gericht is op interdisciplinaire samenwerking, hetgeen haar uitermate geschikt maakt als Eugène Dubois hoogleraar.

Inaugural Public Lecture Prof. Katerina Harvati

Emeritus professor Joep Geraedts is blij met de benoeming van Harvati: “Ik ben zeer verheugd omdat Professor Katerina Harvati aan de ene kant een zeer brede belangstelling en ervaring heeft en aan de andere kant een specialist is op het gebied van de evolutie van de Neanderthalers. Met name het uitsterven van deze vroege verwanten van de moderne mens, waarover ze komt spreken, is een fascinerend onderwerp, dat zich in een grote belangstelling mag verheugen.”

Over de Eugène Dubois Leerstoel

Sinds een aantal jaren is de bijzondere “Eugène Dubois Wisselleerstoel” gevestigd aan de UM. Ieder jaar wordt een nieuwe hoogleraar benoemd die zowel in het voor- als het najaar een week lang verbonden is aan de universiteit. De benoemde hoogleraar geeft onderwijs aan de Universiteit en verzorgt via Studium Generale een aantal publiekslezingen. De afgelopen jaren hebben de professoren Frans de Waal, Mark Stoneking en Carel van Schaik deze leerstoel bezet.

Eugène Dubois lezingen

Op 6 maart 2018 om 20.00 uur stelt Prof. Harvati zich voor als nieuwe hoogleraar met een publiekslezing over de evolutie van de Neanderthalers. De lezing vindt plaats in de aula van de universiteit. Op 7 en 8 maart verzorgt Katerina Harvati voor Studium Generale een 4-delige lezingencyclus over de evolutie van de biologie en het gedrag van de mens.