ENGLISH | NEDERLANDS

Bezoek aan het Henkeput met Prof. Mark Stoneking

Als blijk van dankbaarheid voor het dienen als de tweede leerstoelhouder van de Eugène Dubois jaarlijkse roulerend voorzitterschap, de bestuursleden van de Eugène Dubois Foundation hebben voor Prof. Mark Stoneking een bezoek aan de beroemde Henken pit en neolithische Flintstone mijn in het Savelsbos bos in de buurt van het dorp Rijckholt ten zuiden van Maastricht georganiseerd.

Visit to the Henkeput and flinstone mine in Rijckholt with Prof. Mark Stoneking