ENGLISH | NEDERLANDS

Doelstelling

Symposium
In 2016 werd de 75ste sterfdag van Eugène Dubois herdacht in de vorm van een zeer geslaagd symposium.

In Heythuysen waren meer dan 100 personen naar zaal De Bombardon getogen om een aantrekkelijk programma voorgeschoteld te krijgen.

Burgemeester Arno Verhoeven sprak ter inleiding zijn waardering uit voor het initiatief om het werk van Dubois op deze wijze onder de aandacht te brengen en te proberen te behouden.

Dagvoorzitter Wiel Schins sprak over de geboortestreek van Eugène Dubois en hoe deze van invloed is geweest op zijn latere loopbaan. Hij raakte daarbij, zeer tot genoegen van het publiek, verzeild in een levendig en niet mis te verstaan dispuut met een ‘herrezen’ Eugène Dubois (acteur Ron Roumen).

Daarna presenteerden Midas Dekkers en Anne Schulp hun verhalen over evolutie resp. de rol van de grote dinosaurussen daarin.

Zeer ludiek ook was het ten gehore brengen door dhr. Adelin Remy van het Pithecanthropus-lied, in 1900 speciaal gecomponeerd voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Een door Dubois zelf vervaardigd model van Pithecanthropus erectus werd daar immers tentoongesteld.

De sprekers van links naar rechts:
Anne Schulp, Wiel Schins, Midas Dekkers


Een goed gevulde zaal

Convenant
Het symposium werd georganiseerd door 3 partijen in Limburg, die, ondanks de onderlinge afstanden, elk voor zich met het leven en werk van Dubois verbonden zijn.

Om de geslaagde aanpak vanuit deze gezamenlijkheid voort te zetten en daarmee de wereldberoemde figuur Eugène Dubois ook in de toekomst levendig te houden, werd als afsluiting van de geslaagde dag een convenant ondertekend tussen de drie partijen.


De ondertekening