ENGLISH | NEDERLANDS

Activiteiten

Middels activiteiten, attracties, projecten en/of exposities willen betrokken partijen Eugène Dubois en zijn verdiensten beter op de kaart zetten. Samenwerking met meer partijen staat daarbij open.

Duboismaand
De maand juni is door de samenwerkende partijen uitgeroepen tot jaarlijkse Duboismaand.

De eerste editie vond plaats in juni 2017. Op elk van de 3 locaties vonden activiteiten plaats, naar publiek en media gecommuniceerd via posters, een website en veel provinciale media- aandacht (krant, radio, TV). Er waren lezingen, excursies en wandelingen. Velen wisten de weg daarnaar toe te vinden.

Inmiddels zijn er ook contacten gelegd met de organisatie ‘Connect Limburg’, die de drie convenant-partners graag wil ondersteunen bij de grensoverschrijdende vermarkting van professor Dubois op basis van de uitkomsten van het onderzoek.