ENGLISH | NEDERLANDS

Dubois zomerlezing: Doggerland – Verdwenen wereld in de Noordzee, door dr. Luc Amkreutz

In verband met de Coronarichtlijnen mogen 50 personen aanwezig zijn en is er geen pauze. De zitplaatsen staan 1,5 meter uit elkaar. Wilt u deelnemen dan dient u zich via een email aan te melden: emailadres is: warri009@planet.nl. Verder dient u vooraf 5 € over te maken op de Raborekening van SED, onder vermelding van naam, adres en woonplaats.

IBAN: NL70RABO0157667057; BIC: RABONL2U

Voor leden van het Dubois Genootschap is de toegang gratis. Wel moet men zich vooraf aanmelden via een email.

Datum: zondag 20 juni 2021, 11.00-12.30
Locatie: Ursulinenconvent (Familiemuseum), Breusterstraat 27 te Eijsden
Entree: 5 €

 

Doggerland: Verdwenen wereld in de Noordzee

Luc Amkreutz besteedt in zijn lezing aandacht aan de tentoonstelling en maakt een ongekende tijdreis van een miljoen jaar. Het is een reis naar een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over de prehistorische bewoners van dit bijzondere gebied, en hoe ze zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat steeds veranderde.
Doggerland – Verdwenen wereld in de Noordzee is ook de titel van een tentoonstelling die momenteel te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Een verdwenen Noordzeewereld

Voor onze kust ligt een immense verdwenen wereld: Doggerland. Daar waar nu de Noordzee is, was in de afgelopen miljoen jaar meestal land. Je kon van hier naar Engeland lopen door een weids rivierdal met de voorlopers van Rijn, Maas en Theems. Vroege mensachtigen bezochten dit gebied al 950.000 jaar geleden en lieten er, letterlijk, hun voetsporen achter. In de ijstijden was het een uitgestrekte steppe, waar kuddes mammoeten, rendieren en paarden doorheen trokken. Het was het jachtterrein voor wolven, grottenleeuwen en onze naaste verwant, de Neanderthaler. Na de laatste ijstijd ontdekte de moderne mens dit gebied. Door de opwarming van het klimaat was het er goed toeven in een weelderige omgeving met bossen, waterrijke moerassen en kustgebieden. Maar het water bleef stijgen en achtduizend jaar geleden verdween Doggerland onder de golven.

Grootste archeologische vindplaats van Europa

In de lezing is er aandacht voor de veranderingen in landschap en klimaat. IJstijden, de stijgende zeespiegel en een tsunami komen aan bod. Maar, je maakt ook kennis met veel bijzondere ontdekkingen, zoals de eerste en nog steeds enige Neanderthaler van Nederland, een zeer zeldzame vondst van een ingenieus vuurstenen mesje met berkenpek, in 2019 uitgebreid in het nieuws, de oudste mens en oudste kunst uit onze streken en veel bijzondere werktuigen van vuursteen, been en gewei uit de laatste paar duizend jaar. Amkreutz belicht het belang van deze ontdekkingen en schetst de enorme potentie van dit onontdekte en archeologisch zeer rijke gebied. Een gebied dat door onder meer de vele beschikbare moderne technieken zoals aDNA en isotopenonderzoek en de ontdekking van vindplaatsen op zee binnen handbereik komt.

Spiegel

De lezing belicht dus de dynamische wereld van onze voorouders met grote klimaatveranderingen en sterk wisselende landschappen. Dr. Amkreutz toont spectaculaire vondsten en beargumenteert waarom Doggerland ons eigenlijk ook een spiegel voorhoudt.

Dr. Luc Amkreutz

Luc Amkreutz (1978) is geboren in Heerlen en opgegroeid in Sint Geertruid en is conservator archeologie aan het RMO in Leiden. Hij studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden en studeerde in 2004 af op een studie over de vroegste boeren in Nederland en hun nederzettingen langs de Maas. In december 2013 promoveerde hij op het proefschrift Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC). Luc Amkreutz is intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar het Mesolithicum en Neolithicum in Nederland en Noordwest-Europa. Ook de prehistorische archeologie van de Noordzee heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij was jarenlang lid van het bestuur van de Stichting Reuvens en  organiseert samen met een werkgroep de jaarlijkse Steentijddag.

 

Alvast voor uw agenda: De Dubois herfstlezing is op 26 september 2021 door dr. Wiel Schins over: Wat had Eugène Dubois in de klei van Tegelen te zoeken?