ENGLISH | NEDERLANDS

Dubois lentelezing: Terug naar de Paleolithische tijd om gezond oud te worden, door Prof. dr. Frits Muskiet

De lezing op 18 maart door Prof. dr. Frits Muskiet, hoogleraar klinische chemie te Groningen heeft als titel: Terug naar de Paleolithische tijd om gezond oud te worden.

De samenvatting is als volgt:

De “evolutionaire geneeskunde”, ook wel genoemd “Darwinistische geneeskunde” maakt gebruik van bestaande kennis van de Paleolithische omgeving, genetica, vergelijkende anatomie, bio-geochemie, archeologie, antropologie, (patho)fysiologie en epidemiologie.

Het betreft een jonge discipline die tracht ziekte en gezondheid te verklaren vanuit onze evolutionaire achtergrond. Deze kennis is belangrijk voor de identificatie van factoren die een rol spelen in onze huidige ongezonde leefstijl. De discipline komt niet zelden in conflict met heersende wetenschappelijke paradigma’s.

In de Paleolithische tijd (2,5 miljoen tot 10.000 jaar geleden) is ons brein gegroeid van ongeveer 400 naar 1.300-1.400 ml. Deze groei kon slechts plaatsvinden in het land-water ecosysteem alwaar overvloedige hoeveelheden “hersen-selectieve nutriënten” zijn te vinden. Deze omvatten jodium, selenium, ijzer, vitamines A en D, vitamine B12 en de visolievetzuren EPA en DHA. Tekorten hieraan behoren momenteel tot de wereldwijd meest voorkomende deficiënties.

Onze unieke verhouding tussen hersenen en totale lichaam (encefalisatie quotiënt) heeft ons gevoelig gemaakt voor glucose tekorten, die vooral dreigen bij hongeren, zwangerschap en infectie. Hiertoe passen we ons metabool aan, o.a. door het veroorzaken van insulineresistentie. Onze huidige ongezonde leefstijl, gekenmerkt door chronische stress, chronisch slaapgebrek, wanvoeding, onvoldoende fysieke activiteit, abnormale microbiële flora en milieuverontreiniging brengt ons in een toestand van lage graad inflammatie. Deze veroorzaken op lange termijn het metabool syndroom en de typische welvaartsziektes, zoals diabetes mellitus type 2, hart en vaatziekte en bepaalde vormen van kanker.

Terugkeer naar de Paleolithische tijd met behoud van de cultuur van de 21ste eeuw is de enige natuurlijke manier om gezond oud te worden.

De lezing vindt plaats om 11.00 uur in de kapel van het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 te Eijsden.

De entreeprijs is 5 € met inbegrip van een consumptie.