ENGLISH | NEDERLANDS

Dubois winterlezing: Neanderthal vindplaatsen in de omgeving van Maastricht, door Ir. Jean Pierre de Warrimont

De Dubois winterlezing door Ir. Jean Pierre de Warrimont werd gegeven op zondag 19 december 2021. U kunt deze nu terugkijken op ons YouTube kanaal.

Ir. Jean Pierre de Warrimont was bijna dertig jaar lang intensief betrokken bij het onderzoek van de vindplaatsen. De meeste vindplaatsen zijn ook door hem ontdekt.

Samenvatting lezing: Neanderthaler vindplaatsen in de omgeving van Maastricht.

Tussen 1981 en 2008 werden door de universiteiten van Leiden en Leuven, met studenten en veel vrijwilligers, ongeveer twintig ongestoorde midden-paleolithische vindplaatsen onderzocht in drie lössgroeves bij Maastricht, in de omgeving van de Nederlands-Belgische grens.

Het betreft de groeve Maastricht-Belvédère, de groeve Veldwezelt-Hezerwater en de groeve Kesselt-Op de Schans.

Hier werden uit tien verschillende vondstniveaus uit de periode van 300.000 tot 50.000 jaar geleden, ongestoorde jachtkampementjes ontdekt die ons een goed beeld geven van de aanwezigheid in de ijstijdperiode van de Neanderthaler in het lösslandschap van Zuid-Limburg.

Er is aandacht voor het multidisciplinaire onderzoek dat hier werd verricht: archeologie, geografie, dateringen, faunaonderzoek en de stratigrafie van de lössafzettingen die hier meer dan tien meter dik zijn.