ENGLISH | NEDERLANDS

Dubois winterlezing: Wat kwam een Groningse archeoloog doen in de vuursteenmijnen van Rijckholt?, door dr. Leo Verhart

De Dubois winterlezing door dr. Leo Verhart op zondag 17 december 2017.

Een nieuw strijdperk: de opgravingen van A.E. van Giffen in Rijckholt-Sint Geertruid

Na de ontdekking in 1881 dat in Rijckholt prehistorische voorwerpen zijn te vinden, volgt al snel het onderzoek door Eugène Dubois in 1886 en 1887. Daar zal het wat zijn bemoeienis aangaat bij blijven, maar een reeks van opvolgers gaat aan de slag. Het zijn met name Belgische onderzoekers die op het toneel verschijnen en jarenlang graven en documenteren.

In 1905 komt de eerste Nederlandse archeoloog langs. Tijdens een kort bezoek meent J.H. Holwerda, conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat de conclusies van zijn Belgische collega’s allerminst zeker zijn en houdt de mogelijkheid open dat veel van de gevonden stukken vuursteen in werkelijkheid afkomstig zijn van kalkwinning uit de Romeinse tijd.

In 1921 arriveert een ongewone bezoeker in Rijckholt-Sint Geertruid. Het is de Groningse archeoloog A.E. van Giffen, voormalig assistent van Holwerda in Leiden. Kort daarop, in 1923, begint Van Giffen in Rijckholt te graven en zal daarmee bezig zijn tot in 1926. Wat doet zo’n noordeling die zich met terpen bezighoudt in het diepe zuiden?

Daar blijkt veel meer achter schuil te gaan dan een simpele zoektocht naar prehistorische vuurstenen werktuigen: ruzie, gekrenkte persoonlijkheden, territoriumdrift en macht. Over die wereld daarachter zal Leo Verhart op zondag 17 december iets meer vertellen.

Leo Verhart (1952) is oud-conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Limburgs Museum in Venlo. Hij is kenner van de archeologie van Limburg en van de  geschiedenis ervan. Daarnaast werkt hij aan een dubbelbiografie over de archeologen J.H. Holwerda en A.E. van Giffen. Over deze onderwerpen publiceert hij regelmatig.

De lezing vindt plaats om 11.00 uur in de kapel van Het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 te Eijsden. De entreeprijs voor deze lezing is 5 € met inbegrip van een consumptie. Leden van het Dubois Genootschap kunnen de lezing gratis bezoeken.