ENGLISH | NEDERLANDS

Dubois zomerlezing: “Don’t Look Up, Homo erectus editie”: Over vroege voorouders en een grote kosmische inslag in Midden-Pleistoceen Zuidoost Azië, door dr. Marco Langbroek

Update 5 juli 2022: bekijk hieronder de foto’s van de lezing.

Summer lecture 2021: Marco Langbroek

————————

Op zondag 26 juni 2021 houdt dr. Marco Langbroek de Dubois zomerlezing in de kapel van het Internationaal Familiemuseum in Eijsden.

De entree is 5 €. Voor leden van het Dubois Genootschap is de toegang gratis.

De lezing is van 11.00-12.30 uur.

V.l.n.r.: P. Teilhard de Chardin, G. von Koenigswald en H. de Terra in 1935 bij het door Eugène Dubois geplaatste gedenkteken in Trinil (Java). De vindplaats van Homo erectus.

 

Titel:
“Don’t Look Up, Homo erectus editie”
Over vroege voorouders en een grote kosmische inslag in Midden-Pleistoceen Zuidoost Azië

Samenvatting:
800 000 jaar geleden sloeg er in Indochina een 1 km grote komeet of planetoïde in, met gevolgen voor het hele subcontinent. Onze vroege voorouder Homo erectus liep toen al rond in Azië, en
subpopulaties van deze hominine werden zo mogelijk de eerste menselijke slachtoffers van een grote kosmische inslag.

De lezing is een mix van paleoantropologie en impact science, en gaat over de mogelijke effecten van de inslag op in zuidoost-Azië aanwezige hominine populaties. Er wordt daarnaast kort ingaan op een connectie tussen dit onderwerp en Von Koenigswald, een in de jaren ’30 in toenmalig Nederlands Indië werkzame paleoantropoloog die een moeizame verstandhouding met Dubois had.

Over de spreker:
Dr Marco Langbroek (1970) is een multidisciplinaire wetenschapper, actief in meerdere wetenschapsvelden. Hij studeerde in de jaren ’90 archeologie in Leiden met als afstudeerspecialisatie
het Vroeg- en Midden Paleolithicum, en promoveerde in 2003 op een proefschrift over de vroegste kolonisatie van Eurazië door onze vroege voorouders. Met een NWO VENI beurs deed hij tussen 2008
en 2012 aan de VU in Amsterdam onderzoek naar ruimtelijk gedrag van Neanderthalers.

Daarna heeft hij enkele jaren als meteorietonderzoeker gewerkt bij het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden, en als ‘Space Situational Awareness’ specialist bij de Sterrenwacht Leiden. Hij ontdekte meerdere planetoïden en vernoemde in 2008 één daarvan naar Eugène Dubois. Sinds 1 juni 2022 is hij part-time docent ‘optische Space Situational Awareness’ bij de vakgroep Astrodynamics & Space Missions van de TU Delft.