ENGLISH | NEDERLANDS

Publicaties en mediaberichten

An early modern human presence in Sumatra 73,000–63,000 years ago

Lida Ajer is a Sumatran Pleistocene cave with a rich rainforest fauna associated with fossil human teeth. Lida Ajer represents, to our knowledge, the earliest evidence of rainforest occupation by anatomically modern humans (AMH), and underscores the importance of reassessing the timing and environmental context of the dispersal of modern humans out of Africa.

Artikel in Nature


Missing Links: Eugène Dubois and the Origins of Paleoanthropology

Een publicatie in het tijdschrift Evolutionary Anthropology uit 2002 door Pat Shipman en Paul Storm over het werk van Dubois en zijn betekenis voor de evolutionaire antropologie. Shipman en Storm zijn de onderzoekers die de uitgebreide biografie van Eugène Dubois hebben geschreven.

Download publicatie


Biografie van Jean Dubois, de vader van Eugène Dubois

door de historicus Henk Boersma te Eijsden. Jean Dubois was apotheker en burgemeester te Eijsden.

In 1849 beëindigde Jean zijn middelbare school te Venray en ging nog in datzelfde jaar in de leer bij zijn oom Laurentius Gadet. Dat ging zo voorspoedig dat hij al op 28 oktober 1852 te Maastricht, hij was toen net 20 jaar, zijn examen voor ‘apotheker ten platten lande’ kon afleggen en met succes afronden. Hij woonde op dat moment in Rijckholt, zijn moeder in Oud-Valkenburg.

Download publicatie


Apotheek Dubois

Beschrijving door Grueles van de geschiedenis van de apotheek. Dokter Pinckers heeft de apotheek overgenomen in 1911.

Download artikel


Fossielen in Naturalis

Artikel in het tijdschrift Spectra Geologica over de fossielencollectie in Naturalis te Leiden waaronder de Dubois-collectie.

Download artikel