ENGLISH | NEDERLANDS

Eugène Dubois sessie tijdens Reuvensdagen op 17 & 18 november 2022 in Breda

Op donderdag 17 november om 13:45, houdt de Stichting Eugène Dubois een uitgebreide sessie tijdens de Reuvensdagen 2022 met als titel: In de voetsporen van Eugène Dubois, Modern paleo-archeologisch onderzoek.

De Reuvensdagen
Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.

In 2022 vinden 17 & 18 november Reuvensdagen plaats in Breda met als doelstellingen:

  • Bevordering van kennisoverdracht in de archeologie
  • Versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed
  • Een platform bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

 

Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u op de website van de Reuvensdagen 2022.