ENGLISH | NEDERLANDS

Excursie van Eugène Dubois Genootschap naar de Neanderthaler site in Veldwezelt-Hezerwater

Neanderthalsite te Veldwezelt- Hezerwater

Excursie van Eugène Dubois Genootschap naar de Neanderthaler site in Veldwezelt-Hezerwater ten westen van Maastricht.

Gids : Dr. Patrick Bringmans, de opgravingsleider van deze archeologische site.

In deze archeologische vindplaats zijn tussen 1995 en 2003 zes jachtkampementen opgegraven door een Nederlands-Belgische onderzoeksgroep onder supervisie van de KU Leuven. Het zijn bewoningssporen van Neanderthalers uit de periode 150.000 – 50.000 jaar oud. De vindplaats is toeristisch ontsloten en onder begeleiding voor het publiek toegankelijk.