ENGLISH | NEDERLANDS

Gedrags- en evolutiebioloog Prof. Dr. van Schaik derde Eugène Dubois hoogleraar

Prof. Dr. Carel van Schaik (1953) is benoemd tot Eugène Dubois hoogleraar aan de Universiteit Maastricht voor het jaar 2017. Hij is de derde hoogleraar op deze wisselleerstoel. Professor Van Schaik is als gedrags- en evolutiebioloog geïnteresseerd in primaten in het algemeen en de Sumatraanse orang-oetans in het bijzonder. Hierover heeft hij het boek ‘Red Apes and the Rise of Human Culture’ geschreven. Vorig jaar heeft hij samen met Kai Michel het ‘Oerboek van de Mens’ gepubliceerd. In dit boek, dat inmiddels ook in het Duits en Engels is verschenen, wordt de bijbel vanuit een biologisch en antropologisch gezichtspunt geïnterpreteerd.

Prof. Dr. Joep Geraedts, emeritus hoogleraar Genetica en Celbiologie: “Het is fantastisch dat Carel van Schaik de nieuwe Eugène Dubois hoogleraar wordt. Hij is niet alleen een expert op het gebied van de evolutie van orang-oetans en andere mensapen maar zijn ‘Oerboek van de Mens‘ biedt ook een heel nieuwe visie op de evolutie van de bijbel.”

Na zijn studie biologie en zijn promotie in Utrecht (beide cum laude) was hij o.a. aangesteld als onderzoeker aan Princeton University (USA) en hoogleraar aan Duke University (USA). In 2004 werd Van Schaik benoemd tot hoogleraar Biologische Antropologie en Directeur van het Antropologische Instituut aan de Universiteit van Zürich.

Carel van Schaik is benoemd aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS). Hij zal voor de bezetting van de leerstoel dit jaar twee keer een week in Maastricht verblijven: de eerste keer in mei en de tweede keer in november. Tijdens de eerste week zal hij bij FASoS vooral aandacht besteden aan de culturele evolutie van de mens. Ook geeft hij op 15 mei een Studium Generale lezing die aansluit bij het ‘Oerboek van de Mens’. In november vindt zijn onderwijs plaats op de Randwyck campus (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) aan de andere kant van de Maas. In het onderwijs en de publiekslezing zal hij dan ingaan op de evolutie van intelligentie.

Hoogleraren die de Eugène Dubois wisselleerstoel bezetten, worden benoemd in twee faculteiten om in eerste instantie masterclasses en publiekslezingen te geven. De eerste twee hoogleraren die deze wisselleerstoel bezetten, waren Prof. Frans de Waal en Prof. Mark Stoneking.