ENGLISH | NEDERLANDS

Genootschapsdag 23 november 2019

Onze derde Genootschapsdag werd gehouden op 23 november 2019 met een mooi programma van korte lezingen en een workshop vuursteenbewerking. Hartelijk dank aan alle aanwezigen!

Programma

11.10 uur: Opening door Joep Geraedts, voorzitter.

11.15 uur: Lezing door Wiel Schins: Vuursteen, de genese van een wonderbaarlijk materiaal.

12.00 uur: Lezing door Joep Orbons: Nieuwe ontwikkelingen rond de vuursteenmijn in Ryckholt-St. Geertruid.

12.30-13.30 uur: Lunch (drank, soep en broodjes)

13.30-14.30 uur Demonstratie vuursteenbewerken door Mieke Nyssen.

14.30- 15.00 Lezing door Harold Berghuis: Homo erectus en de slag om de Java Zee.

15.00-15.15 uur: Koffiepauze.

15.15-16.00 uur. Lezing door Leon Claessens: De dodo: levenslessen van een uitgestorven icoon.

16.00-16.30 uur Lezing door Yannick Henk: Archeologisch onderzoek in Armenië naar de vroegste menselijke aanwezigheid in de Caucasus.

16.30-16.45 uur Afsluiting door Joep Geraedts met onder andere info over nieuw onderzoek Katerina Harvati (Eugène Dubois hoogleraar 2018) over de oudste mens van Europa.

16.45 uur Rondvraag en sluiting.

Genootschapsdag 2019