ENGLISH | NEDERLANDS

Genootschapsdag van de Stichting Eugène Dubois op 23 november 2019

Onze derde Genootschapsdag wordt gehouden op 23 november 2019. Dit in de zaal naast Café Riekelt (in voormalig Dominicanenklooster), Rijksweg 184, 6247 AN te Rijckholt.

De dag is gratis toegankelijk voor de leden van het Genootschap Eugène Dubois en de Duboisfellows.

Programma

11.10 uur: Opening door Joep Geraedts, voorzitter.

11.15 uur: Lezing door Wiel Schins: Vuursteen, de genese van een wonderbaarlijk materiaal.

12.00 uur: Lezing door Joep Orbons: Nieuwe ontwikkelingen rond de vuursteenmijn in Ryckholt-St. Geertruid.

12.30 uur: Lunch (drank, soep en broodjes)

13.30-14.30 uur Demonstratie vuursteenbewerken door Mieke Nyssen.

14.30- 15.00 Lezing door Harold Berghuis: Homo erectus en de slag om de Java Zee.

15.00-15.15 uur: Koffiepauze.

15.15-16.00 uur. Lezing door Leon Claessens: De dodo: levenslessen van een uitgestorven icoon.

16.00-16.30 uur Lezing door Yannick Henk: Archeologisch onderzoek in Armenië naar de vroegste menselijke aanwezigheid in de Caucasus.

16.30-16.45 uur Afsluiting door Joep Geraedts met onder andere info over nieuw onderzoek Katerina Hervati (Eugène Dubois hoogleraar 2018) over de oudste mens van Europa.

16.45 uur Rondvraag en sluiting.