ENGLISH | NEDERLANDS

Genootschapsdag van het Genootschap Eugène Dubois op vrijdag 10 november 2017

Het bestuur van de Stichting Eugène Dubois (SED) houdt op vrijdag 10 november 2017 een Genootschapsdag voor de leden van het Genootschap Eugène Dubois.

Plaats:

Wapenzaal van Het Ursulinenconvent te Eijsden.

Programma:

13.00 Ontvangst met koffie/thee.

13.30 Prof. Joep Geraedts: Welkom.

13.35 Ir. Jean Pierre Warrimont en prof. Joep Geraedts: De Stichting en het Genootschap Eugène Dubois.

14.00 Dr. Paul Albers: Vindplaatsen van Dubois revisited.

14.45 Film over de Apothekerstuin met aansluitend bezoek aan de tuin en koffie/thee en vlaai.

15.30-16.15 uur Prof. Carel van Schaik: De cephalisatietheorie van Dubois, oftewel de relatie tussen lichaamsgrootte en herseninhoud.

16.15 Dr. Jan Boom:  Cephalisatie nader bekeken.

16.45 Discussie.

17.00 Sluiting.

Deze Genootschapsdag is toegankelijk voor leden van het Genootschap Eugène Dubois. De leden mogen per persoon één introducé meenemen. De middag is gratis toegankelijk.

Voor personen op de emaillijst die geen lid zijn van het Genootschap Eugène Dubois en die zich hiervoor alsnog aanmelden vóór 1 november 2017, is deze middag ook gratis toegankelijk, inclusief één introducé per persoon. Ook voor de sprekers en de Duboisfellows is de middag vrij toegankelijk.

Voor personen die vóór 1 november 2017 nieuw lid willen worden van het Genootschap Eugène Dubois is hieronder de wijze van aanmelden en betalen aangegeven:

De  Stichting Eugène Dubois (SED) vraagt u om ingaande 1 november 2017 lid te worden van het Genootschap Eugène Dubois. De kosten van het lidmaatschap bedragen 60 EURO per jaar.

Wat is onze tegenprestatie voor uw lidmaatschap van het Genootschap Eugène Dubois?

Om te beginnen onze dank voor uw financiële bijdrage, waarmee we het geven van bekendheid aan de naamgever van het genootschap kunnen bevorderen. We bieden een interessant netwerk van personen en instellingen die betrokken zijn bij dit streven en dit realiseren middels een aantal leerzame en gezellige bijeenkomsten:

– Vier keer per jaar organiseren we een lezing in de kapel van het Ursulinenconvent te Eijsden. Deze worden gehouden in de lente, zomer, herfst en winter op een zondag van 11.00 – 13.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van het Genootschap.

– De entree van het museum is gratis voor leden van het Genootschap.

– Alle leden hebben gratis toegang tot de publiekslezingen van onze bijzondere hoogleraren. Deze vinden meestal twee keer per jaar plaats in Maastricht en worden georganiseerd in samenwerking met Studium Generale.

– Alle leden van het Genootschap hebben gratis toegang tot de jaarlijkse buitenexcursie, die wordt gehouden op een voor Eugène Dubois bekend terrein, zoals het Savelsbos met de Henkeput te Rijckholt, de Bedelaer te Haelen, de kleigroeven te Tegelen etc.

Tot slot is er een keer per jaar een Eugène Dubois Genootschapsdag. Deze begint met een huishoudelijke ledenvergadering waar inspraak mogelijk is. Daarna is er een wetenschappelijk symposium, met voordrachten van onze hoogleraren, fellows en andere betrokkenen bij de stichting.

Als lid van ons Genootschap ontvangt u bovendien vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

U kunt het geld overmaken op het banknummer van SED te Eijsden: IBAN NL70RABO0157667057 o.v.v. naam, adres en woonplaats. Voor meer informatie: stichtingeugenedubois@gmail.com

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Joep Geraedts, voorzitter SED

IBAN: NL70RABO0157667057      BIC: RABONL2U                Kamer van Koophandel 50 958 259