ENGLISH | NEDERLANDS

Het geboortehuis van Eugène Dubois

Het pand Breusterstraat is (de helft van) het geboortehuis van Eugène Dubois en is nu in gebruik als woonhuis. Hier was ook de apotheek van zijn vader gevestigd. Het interieur van de apotheek is bewaard en op dit moment in beheer bij Stichting Grueles te Gronsveld. Aan de gevel aan de Breusterstraat is een medaillon ter nagedachtenis aan Eugène Dubois aangebracht.

Apotheek

De vader van Eugène Dubois was van beroep apotheker. In het pand aan de Breusterstraat werd jarenlang apotheek gehouden. Het interieur van de apotheek is tot in de jaren 1950 in gebruik gebleven bij de plaatselijke apotheker. Na enkele omzwervingen is het interieur in beheer gekomen van de Gronsveldse heemkundevereniging “Grueles”. Het is de bedoeling dat de apotheek na restauratie terug komt op zijn oorspronkelijke plek in de Bresuterstraat.