ENGLISH | NEDERLANDS

Het Rijck van Dubois


In zijn jeugd maakte Eugène Dubois graag ontdekkingstochten in de archeologisch en geologisch rijke omgeving van Eijsden. Bij het dorp Rijckholt, op de hellingen van het Savelsbos, zijn in de 19e eeuw belangrijke opgravingen gedaan. De primitieve mens had hier zijn belangsrijkste grondstof voor gereedschap: vuursteen. De vuursteenmijn van Rijckholt is één van de oudste werkplaatsen van ons land en de producten hiervan zijn over een groot deel van Noord-West Europa teruggevonden.

Het Rijck van Dubois wordt globaal begrensd door Maastricht in het Noorden tot de Voerstreek in het Zuiden en van de Pietersberg in het Westen tot het Plateau van Margraten in het Oosten. In het Rijck van Dubois zijn er vele bezienswaardigheden van archeologische, biologische en geologische aard. In dit gebied zijn er het Maasdal en de dalen van kleinere stroompjes als de Voer en de Berwinne. Mergel en löss, rivierklei en zinkafzettingen, hoogten en dalen, hellingen en groeven vormen een afwisselend landschap dat als biotoop bij verscheidene dier- en plantensoorten geliefd is.

Doorkliefd door talloze wandel- en fietspaadjes met onderweg diverse plaatsen om te picknicken, met eetgelegenheden en gelegenheid tot bourgondisch tafelen, is het ook een geliefd gebied voor wie de natuur op zoekt.

Diverse organisaties, waaronder ook de Stichting Eugène Dubois maken het gebied toegankelijk met routes, informatie over de bezienswaardigheden en voorstellen voor uitstapjes. Niet alleen om te genieten van dit bijzondere landschap, maar vooral ook om kennis op te doen en beter te begrijpen hoe de natuur werkt en hoe de mens zich daarin ontwikkeld heeft.