ENGLISH | NEDERLANDS

De Bron in Eijsden


Opborrelend grondwater op een oude cultuurplek

Geolocatie: N 50°46’41,01″ ; O 5°42’39,01″
Adres: Breusterhof, Eijsden

Deze vijver wordt gevoed door een bron. Deze bron is het welwater van een ondergrondse watervoerende grindlaag die het hemelwater dat oostelijk van hier op het plateau van Margraten valt, in de richting van de Maas voert. Dit grondwater doet er ongeveer 5 jaar over om zich over deze afstand van circa 15 km te verplaatsen (circa 10meter/dag).

Het naastgelegen centrum heet daarom “De Bron” en is gebouwd op een plek waar in de middeleeuwen een versterkte plaats was, een zogenaamde “motte”. De onderste opgeworpen lagen van de heuvel en funderingen van 13e-eeuwse bebouwing zijn in 2010 opgegraven en in kaart gebracht.