ENGLISH | NEDERLANDS

Eijsder Beemden


Direct langs de Maas ten noorden van Eijsden ligt het 63 ha grote rivieroeverreservaat Eijsder Beemden. Het bestaat uit graslanden, plassen, wilgenbossen en een heringericht groot grindgat. De gehele oppervlakte wordt extensief jaarrond begraasd door een kudde koniks en galloways. Door de grote variatie aan bodem- en vochtomstandigheden en de invloed van de grazers vinden vele planten en dieren er geschikte leefomstandigheden. De soortenrijkdom blijkt uit de meer dan 370 plantensoorten die in het gebied zijn gevonden; ongeveer 20 hiervan zijn landelijk zeldzaam, zoals aardbeiklaver, slangenlook, gulden sleutelbloem en rapunzelklokje. Bij rijke vegetatie is altijd een rijke insectenfauna te vinden. Inventarisaties hebben meer dan 15 soorten dagvlinders opgeleverd, waarvan de koninginnepage [soms meer dan 10 exemplaren per dag] de opvallendste is. Ook sprinkhanen en libellen [12 en 18 soorten] hebben het gebied gekoloniseerd. Vanaf 1997 zijn bijna 60 soorten broedvogels in de Eijsder Beemden vastgesteld. Opvallend hierbij zijn de futen in de plassen; rond eilandjes liggen soms enkele nesten minder dan vijf meter van elkaar verwijderd. Kuif- en tafeleend zijn vaste broedvogels terwijl ze elders in Zuid-Limburg als zodanig schaars zijn.