ENGLISH | NEDERLANDS

Pietersberg


De Sint-Pietersberg is een heuvelplateau met een lengte van acht kilometer dat zich van noord naar zuid uitstrekt van de Nederlands-Limburgse stad Maastricht tot aan het Luikse stadje Visé in België. Het hoogste gedeelte ligt op Nederlands grondgebied; het deel dat op Belgisch grondgebied ligt en het plateau als geheel wordt het Plateau van Caestert genoemd. De berg is ontstaan door de erosie van het omliggende gebied door de rivieren de Maas en de Jeker. De ondergrond van de heuvel bestaat voornamelijk uit kalksteen, afgewisseld met vuurstenen concreties. Een zand-, grind- en lösslaag dekken de kalksteen af. De bovenzijde van de Sint-Pietersberg is relatief vlak en ligt op +107 m NAP. D’n Observant, een door de mens gemaakte stortberg van zand, grind en löss vormt met zijn +171 m NAP het hoogste punt.

De Sint-Pietersberg staat bekend om zijn uitgestrekte onderaardse kalksteengroeven ontstaan door de winning van kalksteen. Maar in de groeven zijn ook enige natuurlijke karstgangen aanwezig. Bij steile hellingen en bijvoorbeeld in holle wegen, dagzoomt de kalk. De gele kalksteen ziet er spectaculair uit. Door de aanwezigheid van kalk en krijtgesteente ontwikkelen zich fraaie kalkgraslanden aan de oppervlakte.