ENGLISH | NEDERLANDS

Savelsbos


Het Savelsbos (Limburgs: Savelsbösj) is een 6 km lange, vaak smalle gordel van hellingbossen op de (vaak steile) oostelijke maasdalhelling oostelijk en zuidoostelijk van Maastricht. De oppervlakte bedraagt ca 240 ha. Het bos kent zeer steile, vaak eroderende hellingen en veel trappenpaden. Een gebied met een oppervlakte van 360 ha is aangemerkt als Natura 2000-gebied. Een aantal “grubben”, smalle, steile en vaak rechte droogdalen haaks op de maasdalhelling, strekt zich kilometers ver uit het plateau in, zodat het hele bos al met al een nogal grillige vorm heeft. De grubben lopen vanaf het plateau van Margraten tot het middenterras van de Maas. Grubben zijn ontstaan doordat zij regenwater afvoerden in tijden van extreme regenwateroverschotten. Vaak werden en worden ze gebruikt als verbindingswegen of paden. Grubben lijken soms op holle wegen maar zijn daarmee niet altijd gelijk te stellen. De bekendste grubben door het bos zijn: de Sjoan grubbe (Schone Grub), de Sjegkeldergrubbe en de Dorreweg. In de hellingen en in het bos zijn de terrassen te herkennen van wijnbouw, die al uit de Romeinse tijd stamt. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.