ENGLISH | NEDERLANDS

Juni 2017 Duboismaand: Limburg en Eugène Dubois !

Geïnspireerd door de grote Limburgse wetenschapper Eugène Dubois (1858 – 1940) wordt de herinnering aan zijn leven en werk in de maand juni hernieuwd onder de aandacht gebracht door middel van een reeks van activiteiten.

Een samenwerking tussen Eijsden (Eugène Dubois Foundation),
Haelen (Stichting Studiegroep Leudal e.o.) en Tegelen (Speelpark Klein Zwitserland).

 

Wie was Eugène Dubois ?

Eugène Dubois (geboren in 1858 in Eijsden en overleden te Haelen in 1940 ), is een wereldberoemde Limburger, die vooral bekend is geworden door zijn vondst van de ‘missing link’ in Nederlands-Indië, het bewijs van het bestaan van een tussenvorm tussen mensen en aapachtigen (Homo erectus).
Bij gelegenheid van zijn 75e sterfdag is eind 2015 een aantal activiteiten gestart als hommage aan deze markante wetenschapper. Zo werd er begin 2016 in het Bezoekers-centrum Leudal te Haelen een expositie gehouden met als titel “Professor Eugène Dubois, herinneringen aan een veelzijdig wetenschapper” gevolgd door een zeer druk bezocht symposium op 15 april 2016, met als sprekers Dr. Ir. Wiel Schins, Dr. Anne Schulp en Drs. Midas Dekkers.

Convenant

Als afsluiting van genoemd symposium is er een convenant gesloten tussen de drie partijen, die in de provincie Limburg actief zijn met het erfgoed van professor Dubois, tw:
– de Eugène Dubois Foundation, actief in het Ursulinenconvent in Eijsden, zijn geboorteplaats,
– de Stichting Studiegroep Leudal e.o. , actief in en rondom De Bedelaar, waar hij jarenlang, tot aan zijn sterfdag in 1940, heeft gewoond en gewerkt;
Speelpark Klein Zwitserland, waar hij ook actief is geweest in de kleigroeven van  Tegelen.

Middels activiteiten, attracties, projecten en/of exposities willen betrokken partijen Eugène Dubois en zijn verdiensten beter op de kaart zetten omdat hij met zijn onderzoek naar de ‘missing link’ niet alleen internationaal een belangrijke rol in de geschiedenis van de evolutie en de paleontologie heeft gespeeld, maar ook provinciaal vanwege b.v. zijn opgravingen in Tegelen, en vanwege zijn experimenten op landgoed de Bedelaar in Haelen.
De voornoemde activiteiten worden geconcentreerd in een jaarlijks te houden ‘Duboismaand’. De eerste editie zal nu in juni 2017 plaatsvinden.

Drie belangrijke Limburgse plaatsen in het leven van Dubois.

In Limburg zijn dus drie plaatsen van groot belang geweest in het leven van Eugène Dubois, t.w. Eijsden, zijn geboorteplaats en ook de plaats waar zijn interesse voor de natuur in het algemeen en de paleontologie in het bijzonder gewekt werd, Haelen waar hij bijna 40 jaar van zijn leven doorbracht met wetenschappelijke experimenten en waar hij in 1940 overleed, en tot slot ook Tegelen waar hij niet alleen begraven is, maar waar hij ook gedurende zijn leven opgravingen verrichtte in de kleigroeven van de plaatselijke dakpannenfabrieken.

Het programma in de Duboismaand juni is gespreid over de alle drie de plaatsen. 

Programma 

Eijsden is de bakermat van Dubois en zijn ideeën. Hier struinde hij door bos en veld, leerde hij iets van het landschap, fossielen en vuurstenen werktuigen, en hier nam hij al het besluit de missing link tussen aap en mens te gaan zoeken in Nederlands-Indië.
Niet alleen in het Familiemuseum in Eijsden, maar ook in de mooie omgeving is heel veel over Dubois terug te vinden en te vertellen, voor elk publiek, zeker ook voor de jeugd.

Gedurende de hele maand juni zal in Eijsden het familiemuseum Eijsden elke dag geopend zijn. Hier kunt u de Duboiszaal en de apothekerstuin bezichtigen, entree € 7,-  p.p. Op afspraak kan gezorgd worden voor een specifieke Dubois-rondleiding (uitsluitend gericht op Dubois) mét gids. Toegang daarvoor is € 5,-  p.p.

Op 24 juni is er een Open dag van de apothekerstuin, met een ter plaatse geplande rechtstreekse uitzending door L1-radio (Limburgs Land) en korte voordrachten over het ontstaan en de opzet van de tuin.

Op 25 juni vindt de seizoenslezing Stichting Eugène Dubois in het Familiemuseum plaats, spreker Nico van Straalen, entree € 5,-  p.p. inclusief een consumptie.

Tot slot zal in de maand juni de mogelijkheid geboden worden op afspraak voor een excursie in Eijsden vanaf het geboortehuis van Dubois, naar het graf van vader Jean, o.l.v.  Dr. Ir. Wiel Schins, met daarna een wandeling langs Maas met wederom en geologisch-archeologisch verhaal in relatie met Dubois en zijn kinderjaren, kosten: € 5,- euro p.p.

Haelen is de plaats waar hij bijna 40 jaar van zijn leven woonde op zijn, naar eigen inzichten aangelegde en ingerichte, landgoed de Bedelaar. Het was ook hier dat hij ondanks zijn al vergevorderde leeftijd experimenteerde met allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Hij bouwde op zijn landgoed niet alleen zijn villa, maar t.b.v. zijn onderzoeks-experimenten bouwde hij ook de plaatselijk inmiddels heel bekende Uilentoren, een ijskelder en een vleermuizentoren, allemaal rijksmonumenten.

Op zaterdag 10 juni vindt er in Haelen een lange themawandeling plaats met o.a. een bezoek aan het landgoed en bezichtiging van de Uilentoren.

Het startpunt is Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen

Kosten: Volwassenen: € 3,50. Kinderen: € 2,00.

Aanvang: 10.30 uur; duur 4 uur. Gidsen zijn: Jan van Horne en Sjra van Horne

Aanmelden verplicht: via mail studiegroep.leudal@hetnet.nl

Lunchpakket: bij opgave, tevens aangeven of men een lunchpakket wenst, kosten € 4,00 p.p.

Op donderdag 15 juni houdt uilenkenner Henk van Dijk uit Belfeld een boeiende lezing over uilen, en zullen Gerard Ernst en Math Beurskens, beiden vogelwachters in het Leudal, een toelichting geven op de broedgevallen van de laatste jaren in de Uilentoren op de Bedelaar. Aanvang 19.30 uur in het Bezoekerscentrum Leudal. Geen aanmelding noodzakelijk. Kosten € 2,- p.p. en gratis voor kinderen en donateurs van de Studiegroep Leudal e.o.

Op vrijdag 23 juni vindt er in Haelen een korte themawandeling plaats met eveneens een bezoek aan het landgoed en bezichtiging van de Uilentoren.

Het startpunt is cafe de Busjop, Busschopsweg 9 6093 AA te Heythuysen

Kosten: Volwassenen: € 3,50. Kinderen: € 2,00.

Aanvang: 14.00 uur; duur max. 3 uur. Gidsen zijn Jan van Horne en Sjra van Horne

Aanmelden: verplicht; via mail studiegroep.leudal@hetnet.nl

Op 02 juli zal er vanuit het Bezoekerscentrum Leudal in Haelen een excursie naar de Henkeput en omgeving plaatsvinden, met als gids Dr. Ir. Wiel Schins.
Hij zal een geologisch-archeologisch verhaal houden en de voormalige activiteiten van Dubois ter plaatse toelichten, kosten 10 euro p.p., inclusief vervoer.

Aanmelden: verplicht via mail studiegroep.leudal@hetnet.nl

Tot slot wordt er ook nog gewerkt aan een video over het onderwaterleven in het ven van de Bedelaar. Een groep van microbiologen is druk doende dit boeiende facet in beeld te brengen. Zij vergelijken daarbij o.a. ook onderzoeksresultaten van Dubois uit 1912 met de bevindingen van vandaag. Zodra e.e.a. is afgerond zullen de resultaten ook voor het publiek vertoond kunnen worden. Nadere informatie daarover volgt later.

Voor detailinformatie over alle activiteiten zie ook de website van de Stichting Studiegroep Leudal e.o. te Haelen,www.studiegroepleudal.nl. 

Tegelen.

Iedere dag in de Dubois maand is de Avonturenspeurtocht in Speelpark Klein Zwitserland gratis.

In de weekenden zijn er gedurende de maand juni Avonturenuurtjes, d.w.z. fossielen zoeken en hutten bouwen.

Er wordt nog gewerkt aan een fietsroute. Niet zeker is echter of die al wel beschikbaar zal zijn in juni.

Voor detailinformatie zie ook de website van Speelpark Klein Zwitserland te Tegelen, www.kleinzwitserland.nl