ENGLISH | NEDERLANDS

Lezingen Professor Dubois in Bezoekerscentrum Leudal

Op zondag 17 januari 2016 om 13:30 werd de tentoonstelling over Professor Dubois in het Bezoekerscentrum Leudal geopend.

Uitzending op de omroep van Midden Limburg over de Dubois tentoonstelling in Leudal

In het kader van deze tentoonstelling zijn er onder meer twee lezingen over het leven en werken van Professor Dubois gepland.

  • Dinsdag 1 maart 2016 19:30 uur door Ir. Jean Pierre de Warrimont met als titel “Eugène Dubois en zijn besluit om de missing link te zoeken”. (Ir. Jean Pierre de Warrimont werkte mee aan archeologisch onderzoek dat tussen 1980 en 2008 in lössgroeves in de omgeving van Maastricht werden uitgevoerd. Hier zijn veel bewoningssporen van Neanderthalers en hun voorgangers ontdekt met een ouderdom van 50.000 – 500.000 jaar. Ook was hij betrokken bij de productie van een film en publiceerde hij over het leven van Eugène Dubois)
  • Dinsdag 22 maart 2016 19:30 uur door Ir. Wiel Schins (chemicus en goed ingevoerd in de Limburgse geologie en menselijke prehistorie. Hij is op dat gebied auteur (Boek Het Fenomeen Felder – 2008, diverse artikelen). Hij produceerde een TV-documentaire over deze onderwerpen en was initiatiefnemer en coproducent bij de vervaardiging van de hierna genoemde film over zijn dorpsgenoot Eugène Dubois. Daarnaast geeft hij op dat gebied lezingen en excursies, o.a. naar de prehistorische vuursteenmijnen in Rijckholt.)

Het komende jaar zal Bezoekerscentrum Leudal extra aandacht besteden aan het leven en werken Professor Eugène Dubois. Tot ongeveer begin april zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd.

Bron: Bezoekerscentrum Leudal