ENGLISH | NEDERLANDS

Lezing Duboisleerstoel: Menselijke evolutie: wat we weten en wat we nog niet weten

Lezing Dubois Leerstoel, door Prof. dr. José Joordens, bijzonder hoogleraar “Naturalis Dubois Chair in Hominin Paleoecology and Evolution” Universiteit Maastricht en senior researcher Naturalis Biodiversity Centre

Waar komen we vandaan? Hoe zijn we mens geworden? Elke cultuur heeft eigen verhalen om onze oorsprong te verklaren, het is een universele en diepgevoelde behoefte. Sinds Darwin in 1859 de wereld veranderde met een geheel nieuwe, evolutionaire blik op het ontstaan van soorten proberen wetenschappers antwoorden te vinden op deze vragen.

In deze lezing wordt ingegaan op de geschiedenis van het onderzoek naar menselijke evolutie en een overzicht gegeven van waar we nu staan. We hebben een grote hoeveelheid kennis vergaard, maar veel is ook nog onbekend. Steeds weer worden nieuwe, maar inmiddels uitgestorven mensensoorten ontdekt. Wat betekent dat voor onze identiteit als Homo sapiens? Waarom zijn we nu als enige soort over? En hoeveel risico lopen we eigenlijk zelf om uit te sterven?

José Joordens maakte, oorspronkelijk opgeleid en ervaren als marien bioloog, in 2004 de switch naar het bestuderen van menselijke evolutie, waarbij ze de werkvelden geologie, biologie en archeologie combineert. Ze doet regelmatig veldwerk in Kenia en Indonesië waar fossielen van vroege mensachtigen gevonden worden.

Prof. dr. José Joordens bekleedt de Eugène Dubois wisselleerstoel 2019.
Donderdag 12 december, 20.00-21.45 uur
Aula, Minderbroedersberg, Maastricht University