ENGLISH | NEDERLANDS

27 februari: Officiële opening Duboiszalen in Museum Ursulinenconvent

Rond het jaar 1900 vond de in Eijsden geboren Eugène Dubois in het toenmalige Nederlands Indië fossiele overblijfselen van een overgangsvorm tussen aap en mens. Deze destijds als “ontbrekende schakel” aangeduide vondst bracht een ferme discussie teweeg en maakte Eugène Dubois tot een wereldbekend wetenschapper.

De stichting Eugène Dubois streeft ernaar Dubois in zijn geboortestreek meer bekendheid te geven. Een van de manieren waarop dat nu is bereikt is, door het realiseren van een permanente plek voor deze spraakmakende persoonlijkheid. Deze is gerealiseerd schuin tegenover zijn geboortehuis, in het Museum Ursulinenconvent.

Hier zijn in de drie Duboiszalen kenmerkende thema’s rond zijn leven en zijn werk op creatieve wijze in beeld gebracht. Een in het oog springende replica van de door Dubois gevonden oermens brengt de bezoeker terug naar een tijd, waarin de menselijke evolutie nog een zwaar beladen begrip was. Het museum, dat mede gericht is op familiegeschiedenis, is tevens de ideale plaats om het leven van Eugène Dubois te volgen van de geboorte in Eijsden tot zijn overlijden op de Bedelaer in Haelen.

De officiële opening van de Duboiszalen vindt plaats op 27 februari om 16.00 uur, Museum Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 Eijsden, door drs. G. Jacobs, Wethouder van de Gemeente Eijsden-Margraten en een onvermoede “speciale gast”.

Een van de andere aanwezigen is Prof. dr. Mark Stoneking, de tweede leerstoelhouder van de Eugène Dubois wisselleerstoel aan de Universiteit Maastricht. Hij zal tevens op 3 maart van 16.30 tot 18.30 uur in de Akenzaal van de Universiteit Maastricht (Universiteitssingel 40) een lezing houden getiteld: “Genes, Culture, and Human Evolution.”

Voor aanmeldingen voor het bijwonen van de opening: j.p.warrimont@wxs.nl

Opening Eugène Dubois rooms