ENGLISH | NEDERLANDS

Onze missie

 

Eugène Dubois

De Limburgse (Eijsden) onderzoeker Eugène Dubois is een van de belangrijkste Nederlandse wetenschappers. Hij is de ontdekker van de Javamens, de legendarische oermens-soort Pithecanthropus erectus die tegenwoordig als de Aziatische vorm van Homo erectus wordt beschouwd.

Dubois groef deze oermens op in een bocht van de Solo-rivier bij Trinil op Java in de periode 1891-1892. Zijn vondst markeerde het begin van de paleo-antropologie, het wetenschappelijk onderzoek van de evolutie van de mens. Tevens drukte ze een onuitwisbare stempel op de publieke beeldvorming over de mens en over de relatie tussen mens en dier.

Eugène Dubois heeft veel bereikt door wetenschappelijke durf en ondernemingsgeest – een voorbeeld voor huidige onderzoekers. Hij is een man waar Limburg trots op kan zijn.

Stichting Eugène Dubois

De hoofddoelen van de in september 2010 opgerichte Stichting Eugène Dubois zijn:

  • Het geven van bekendheid aan het wetenschappelijk werk van Eugène Dubois, in het bijzonder op het gebied van de evolutiebiologie,
  • Het stimuleren van onorthodoxe en originele wetenschapsbeoefening, in het bijzonder die van interdisciplinaire en multidisciplinaire aard.
  • Het bevorderen van initiatieven en activiteiten om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De stichting tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies en fondsen, het oprichten en in stand houden van leerstoelen verbonden aan de Universiteit Maastricht en het publiekelijk bekend maken van het werk van Dubois.

 

Opening Duboiszalen op zaterdag 27 februari 2016

Opening Eugène Dubois rooms