ENGLISH | NEDERLANDS

Dubois winterlezing: Wat hebben we de laatste 30 jaar bijgeleerd over de krijtfossielen van Luik-Limburg? door Dr. John Jagt

Staand op de schouders van Bosquet, Ubaghs en Binkhorst van den Binkhorst: Wat hebben we de laatste 30 jaar bijgeleerd over de krijtfossielen van Luik-Limburg?

Asteriornis-levensbeeld door Phillip Krzeminski

Lezing door: Dr. John Jagt

Datum: Zondag 18 december 2022, van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Waar: Kapel van het Ursulinenconvent,
Breusterstraat 27, Eijsden.

Entree: € 5,00.

De studie van fossielen uit Maastricht en omgeving begon pas serieus rond 1830 en nam een grote vlucht na het midden van de negentiende eeuw. Midden jaren ’60 van de vorige eeuw start de volgende bloeiperiode onder de leiding van de afdeling Limburg van de Geologische Vereniging een schare van verzamelaars zorgde voor een stroom aan nieuwigheden en het Natuurhistorisch Museum was de spreekwoordelijke spin in dit web.

Fossielen van krabben, zeelelies, zee-egels, vogels, zoogdieren en verkiezelde gehoorsteentjes, zullen de revue passeren. Resultaten geboekt door de inzet van nieuwe technieken (SEM, micro CT, drones, isotopenonderzoek) worden kort toegelicht.

Samenvatting:
Zelfs na 250 jaar verzamelen lijkt er geen eind aan te komen … De studie van fossielen uit Maastricht en omgeving begon pas serieus rond 1830 en nam een grote vlucht na het midden van de negentiende eeuw. Het ‘Maastrichtse’ driemanschap, Joseph (de) Bosquet, Casimir Ubaghs en Johannes-Theodorus Binkhorst van den Binkhorst was daarin heel bedreven, en dat als amateurs! Na hun dood wordt het stil aan het front …. Midden jaren ’60 van de vorige eeuw echter start de volgende bloeiperiode, onder de bezielende leiding van Werner en Sjeuf Felder van de Afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging. De grote schare verzamelaars zorgde voor een niet-aflatende stroom aan nieuwigheden – stratigrafisch nauwkeurig materiaal kwam beschikbaar voor interpretatie en publicatie en het Natuurhistorisch Museum Maastricht was de spreekwoordelijke spin in dit web. Krabben, zeelelies, zee-egels, vogels, zoogdieren, sporenfossielen en
verkiezelde gehoorsteentjes, om maar een paar groepen te noemen, zullen de revue passeren. Resultaten geboekt door de inzet van nieuwe technieken (SEM, micro CT, drones, isotopenonderzoek) worden kort toegelicht. Het Krijtonderzoek is springlevend, en het 175 jarig bestaan van het ‘type Maastrichtien’ in 2024 belooft een echt feest te worden!

Over de spreker:
John W.M. Jagt (Venlo, 1960) is conservator paleontologie aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht sinds januari 1991; promotie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) in mei 2000. gespecialiseerd in de fossielinhoud van kalkstenen uit het Laat-Krijt (85-66 Ma) en vroeg-Paleogeen, met name stekelhuidigen (zeesterren, slangsterren en verwanten), kreeften en krabben, ammonieten en andere kleinere groepen. Ook betrokken geweest bij de opgraving en preparatie van de mosasauriërs ‘Ber’ (1998), ‘Kristine’ (2009), ‘Carlo’ (2012) en ‘Lars’ (2015), en coördinator van de activiteiten van een grote groep privéverzamelaars en lid van de redactie van een aantal wetenschappelijke tijdschriften. Zelf meer dan 450 artikelen in peer-reviewed tijdschriften en
bijna 300 nieuwe fossiele soorten beschreven.

Prognatodon saturator (type-exemplaar (Ber))