ENGLISH | NEDERLANDS

Word lid van het Genootschap Eugène Dubois

De Stichting Eugène Dubois (SED) nodigt u uit om lid te worden van het Genootschap Eugène Dubois.

Wat is onze tegenprestatie voor uw lidmaatschap van het Genootschap Eugène Dubois?

Om te beginnen onze dank voor uw financiële bijdrage, waarmee we het geven van bekendheid aan de naamgever van het genootschap kunnen bevorderen. We bieden een interessant netwerk van personen en instellingen die betrokken zijn bij dit streven en dit realiseren middels een aantal leerzame en gezellige bijeenkomsten:

  • Vier keer per jaar organiseren we een lezing in de kapel van het Ursulinenconvent te Eijsden. Deze worden gehouden in de lente, zomer, herfst en winter op een zondag van 11.00 – 13.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van het Genootschap.
  • De entree van het museum is gratis voor leden van het Genootschap.
  • Alle leden hebben gratis toegang tot de publiekslezingen van onze bijzondere hoogleraren. Deze vinden meestal twee keer per jaar plaats in Maastricht en worden georganiseerd in samenwerking met Studium Generale.
  • Alle leden van het Genootschap hebben gratis toegang tot de jaarlijkse buitenexcursie, die wordt gehouden op een voor Eugène Dubois bekend terrein, zoals het Savelsbos met de Henkeput te Rijckholt, de Bedelaer te Haelen, de kleigroeven te Tegelen etc.

 

Genootschapsdag 2019

Tot slot is er een keer per jaar een Eugène Dubois Genootschapsdag. Deze begint met een huishoudelijke ledenvergadering waar inspraak mogelijk is. Daarna is er een wetenschappelijk symposium, met voordrachten van onze hoogleraren, fellows en andere betrokkenen bij de stichting.

De kosten van het lidmaatschap bedragen 60 euro per jaar.

U kunt het geld overmaken op het banknummer van SED te Eijsden: IBAN NL70RABO0157667057 o.v.v. naam, adres en woonplaats. Voor meer informatie: stichtingeugenedubois@gmail.com

Onze dank voor uw financiële bijdrage, waarmee we het geven van bekendheid aan de naamgever van het genootschap kunnen bevorderen.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Joep Geraedts, voorzitter SED

IBAN: NL70RABO0157667057

BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel 50 958 259