ENGLISH | NEDERLANDS
Dubois Winterlezing op 17 december
Wat kwam een Groningse archeoloog doen in de vuursteenmijnen van Rijckholt?
Eerste Genootschapsdag
Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor de inspirerende middag!
Lezing Carel van Schaik op 6 november
The Evolution of General Intelligence
Apothekerstuin geopend
Op zondag 8 oktober is de apothekerstuin bij het Ursulinenconvent officieel geopend.
Eugène Dubois leerstoel
Gedrags- en evolutiebioloog Prof. Dr. van Schaik derde Eugène Dubois hoogleraar